Rezerwacja ONLINE

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

“Wzrost konkurencyjności poprzez poprawę jakości świadczonych usług i dywersyfikację oraz poprawę bezpieczeństwa gości w związku z trwającą pandemią Covid-19”.

Projekt polega na modernizacji części obiektu, terenu wokół obiektu oraz na zakupie środków trwałych. W wyniku realizacji projektu rozpoczniemy świadczenie dodatkowych usług, zminimalizujemy działalność usług noclegowych rozwijając dostępność turnusów rehabilitacyjnych. Projekt prowadzi do stworzenia dodatkowego miejsca pracy, utrzymania miejsc pracy, poprawy BHP i obniżenia kosztów. W wyniku realizacji projektu rozpoczniemy świadczenie usług rehabilitacyjnych z wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się w amfiteatrze.

Wartość projektu: 1 157 532,09 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 533 870,55 PLN